VIP Service

Дома в Тивате

28м2
участок: 10м2
цена: 47 000 ~(1679€ за м2)
115м2
участок: 200м2
цена: 50 000 ~(435€ за м2)
70м2
участок: 386м2
цена: 78 000 ~(1114€ за м2)
100м2
участок: 180м2
цена: 95 000 ~(950€ за м2)