VIP Service

Дома в Тивате

28м2
участок: 10м2
цена: 47 000 ~(1679€ за м2)
115м2
участок: 200м2
цена: 50 000 ~(435€ за м2)
70м2
участок: 386м2
цена: 78 000 ~(1114€ за м2)
119м2
участок: 289м2
цена: 85 000 ~(714€ за м2)